داشتم ارشیوم میخوندم.

چقدر بامزه بودم من!

×××××

روزگار جددیدیست

/ 3 نظر / 13 بازدید
یه بچه ترسو

اینکه کار هر روز منه ...... شمردن شاخه های گل وبلاگت و برای چندمین بار، خوندن آرشیو تو

not find

[خنده] بابا با مزه [ماچ]