خدایا ارزوم براورده کن

لطفا

لطفا

لطفا

/ 4 نظر / 11 بازدید
مهتاب

[قلب] چقدر مودبانه...[لبخند] خدا کیف می کنه.....اگر همینطور ه این دعا ادامه بدی حتی اگر به صلاحتم نباشه خدا خودش به صلاحت می کنه و آرزوتو برآورده می کنه[لبخند] عزیییزم...ممنونم که بهم سر زدی خانوم[گل]

مهتاب

راستی بلاخره آپاندم[ماچ]